Up Glömda rum » Civilforsvar-Totalforsvar » DistriktscentralSkyddsrum Slideshow

Sverige hade på 1930-talet en stor mängd tung industri, allt från gruvor, via glasbruk och verkstadsindustri, till olika former av stål/järnverk, samt en väl utvecklad infrastruktur vad det gällde järnväg.

När 2:a världskriget brutit ut skedde det hos många industrier produktionsomställningar bland annat för att möta behovet av ammunition, vilket var fallet vid bruket i den här köpingen någonstans i den södra halvan av Sverige där man tillverkade hylsor till granater som sedan monterades på annan plats.

Krigsviktiga industrier som denna var troliga bombmål och för att skydda personalen byggde man under kriget vid denna industri ett skyddsrum med plats för 600-700 personer (ståendes som packade sillar får man väl gissa...) Lite osäkert kring när bergrummet färdigställdes, vi har hittat ritningar från 1944 och även från 1950 (vilket kan indikera att man moderniserade anläggningen då?), men anläggningen kan mycket väl vara byggd redan i början av 1940-talet/kriget, kanske i ett enklare utförande, enbart skyddsrum.

Benämningen "Luftskyddscentral" på ritningen från 1950 skapar en viss förvirring... Fram till december 1944 var benämningen på sådana anläggningar just "Luftskyddscentral", efter det blev benämningen istället "Civilförsvarscentral". Samtidigt så säger min magkänsla att det här borde ha varit en Verksyddscentral, kanske kombinerat med Civilförsvarscentral, inte omöjligt med tanke på hur liten denna ort var.

Oavsett så var det viktigt med såväl Verksskydds som Civilförsvars -central som kunde förbereda ett samhälle och industri som detta inför ett eventuellt bombanfall genom att via flyglarm informera stadens befolkning och arbetarna på industrin om att det var dags att söka skydd, och att efter det, från det skyddade utrymmet, leda räddnings och släckningsarbeten.

Kommunreformen 1971 innebar att det infördes en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner, och just denna köping blev då en del av en närliggande stad/kommun, och en gissning är att denna Verksskydds/ Civilförsvars -central, då istället blev en DC, Distriktscentral, med HC, Huvudcentral, i centralorten man blivit en del av.

Skyddsrummet är utformat som ett U med dubblerade dörrar i vardera ända (stötvågsdörrar + gasdörrar) Här finns även ett litet reservkraftaggregat. Innanför detta U så finns en T-formad byggnad, vilket var Verksskydds/ Civilförsvars -central, senare Distriktscentral. Detta T innehåller en rad rum med olika funktioner, ventilation, telefonväxel, toaletter, ett litet pentry och ett ledningsrum. Anläggningen togs troligen ur aktiv tjänst senast under tidigt 1990-tal, troligen tidigare.

Stort tack till fastighetsansvariga i aktuell kommun som gjorde detta besök möjligt!


00
01_IMG_6593
02_IMG_6590
03_IMG_6585
04_IMG_6566
05_IMG_6568
06_IMG_6572
07_IMG_6570
08_IMG_6575
09_IMG_6571
10_IMG_6578
11_IMG_6582
12_IMG_6587
13_IMG_6678
14_IMG_6588
15_IMG_6643
16_IMG_6658
17_IMG_6646
18_IMG_6659
19_IMG_6666
20_IMG_6596
21_IMG_6599
22_IMG_6675
23_IMG_6598
24_IMG_6669
25_IMG_6671
26_IMG_6594
27_IMG_6614
28_IMG_6609
29_IMG_6624
30_IMG_6619
32_IMG_6621
33_IMG_6620
34_IMG_6636
35_IMG_6630
36_IMG_6654
37_IMG_6637
38_IMG_6640
39_IMG_6651
40_IMG_6653
41_IMG_6685
42_IMG_6685b
43_IMG_6653b
44_IMG_6683
45_IMG_6627
46
47
48

48 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)