Up Glömda rum » Civilforsvar-Totalforsvar » Kombinerad-HC-LFC-Riksbanksberg Slideshow

1930-talet var en orolig tid i Europa, ljudet och ekot av stöveltramp från Tyskland ökade för varje år som gick, och efter 1-3 september 1939 stod Sverige inför ett fullbordat faktum, 2:a Världskriget hade brutit ut....

Sverige hade på den här tiden en stor mängd tung industri, allt från gruvor, via glasbruk och verkstadsindustri, till olika former av stål/järnverk, samt en väl utvecklad infrastruktur vad det gällde järnväg. I slutet av 30-talet utbröt en febril verksamhet, vid ett eventuellt överfall från Tyskland gällde det att skydda och rädda det som rädda kundes, inte minst landets rikedomar i form av guldreserv, värdepapper och även ett och annat Riksäpple... ,-)

Redan innan 2:a världskriget bröt ut så hade Sveriges Riksbank förnuftigt nog valt ut ett antal lämpliga platser i Sverige där man tänkt sig förvara landets Guldreserv och andra värdefulla föremål. Obekräftade uppgifter talar om Karlsborg, Bodens fästning och flera andra platser, samt just det här berget... mer om det senare...

När 2:a världskriget väl brutit ut så valde den här staden, någonstans mitt i den södra halvan av Sverige, att precis som många andra städer bygga en skyddad Luftskyddscentral (LSKC) och Luftbevakningscentral (Flygvapnet), och av som en händelse så blev det vägg i vägg med Riksbankens bergrum. Med tiden blev Civilförsvaret mer utvecklat, och Luftskyddscentralen blev några år senare istället benämnd som HC (HuvudCentral) för kommunen i fråga.

Luftskyddet var en viktig del av Civilförsvaret. Luftskyddet byggde till stor del på optiska observationer (observera, notera, samla ihop, meddela) Uppgifterna samlades sedan in vid ett antal Luftskyddscentaler. Dessa uppgifter vidarebefordrades sedan skyndsamt till Flygvapnets Luftbevakningscentral, samtidigt som Luftskyddscentalen (Senare Civilförsvarets HC) kunde förbereda en stad som denna inför ett eventuellt bombanfall genom att via flyglarm informera stadens befolkning att det var dags att söka skydd, och att efter det, från det skyddade utrymmet, leda räddnings och släckningsarbeten.

Efter att 2:a världskriget var över så gick det inte så många år innan berget egentligen spelat ut sin roll som Luftskyddscental/HC och Luftbevakningscentral. Man såg bland annat hotet från kärnvapen som krävde mer skyddade anläggningar. Staden påbörjade därför redan i slutet av 1950-talet projekterandet av en mer modern (för sin tid) HC för Civilförsvaret, men på grund av ändrade regelverk och andra förseningar så tog det ända fram till 1968 innan den nya anläggningen var redo att invigas, men det är en annan historia....

Men... låt oss återgå till Riksäpplet och andra värdesaker... Berget i fråga innehåll alltså både stadens Luftskyddscental (sedan Civilförsvarets HC) och Flygvapnets Luftbevakningscentral, samt Riksbankens del av berget som färdigställd aningens tidigare, redan 1939, på initiativ av Sveriges Riksbank.

Uppgifter säger att "i december 1939" så flyttades stora delar av Sveriges guldreserv till Riksbankens del av detta berg, som är skyddat av kraftiga kassaskåpsdörrar. Det sägs även att man senare under kriget under en period även förvarade Sveriges riksregalier (Erik XIV:s krona, Erik XIV:s spira, Erik XIV:s riksäpple, Gustav Vasas rikssvärd, Erik XIV:s riksnyckel) i detta berg.

Under tiden för 2:a världskriget var det helt enkelt så att Riksbankens bergrum levde sitt liv sida vid sida med Luftskyddscental/HC och Luftbevakningscentral, där kommunen/staden även passat på bygga ytterligare utrymmen med kraftiga kassaskåpsdörrar, för uthyrning till hugade spekulanter från olika länder i ett krigshärjat Europa, måhända en tidig form av marknadsekonomi i det Socialdemokratiska Sverige? Uppgifter säger att Riksbanken hade intressen i berget ända fram till 1980... vart man då transporterade de sista delarna av Guldreserven? Vi kan bara gissa....

Sammanfattning. Detta är ett berg fullt av historia, en nästan unik kombination av funktioner och välbevarat. Hoppas att platsen/berget med tiden kan bli ett museum som kan visa en intressant del av Sveriges historia från perioden för 2:a världskriget. Berget är väl låst och larmat, så jag tackar Kommunen/staden i fråga för möjligheten att besöka och fotodokumentera denna intressanta plats!

Läs mer om hemliga svenska beredskapssedlar, Riksäpplet och andra värdesaker...HÄR!


01_IMG_1027
02_IMG_1025
02_IMG_1025b
03_IMG_0845
04_IMG_0843
05_IMG_0846
06_IMG_0976
07_IMG_2405
08_IMG_0868
09_IMG_0869
10_IMG_0870
12_IMG_2450
13_IMG_2451
14_IMG_0879
15_IMG_2455
16_IMG_0885
17_IMG_0886
18_IMG_2419
19_IMG_0908
20_IMG_0985
21_IMG_2432
22_IMG_0909
23_IMG_2434
24_IMG_0912
25_IMG_0912b
26_IMG_0987
27_IMG_2420
28_IMG_2438
29_IMG_1005
30_IMG_1019
31_IMG_2402
32_IMG_2391
33_IMG_2394
34_IMG_2399
35_IMG_0968
36_IMG_2399b
37_IMG_0848
38_IMG_0851
39_IMG_0864
40_IMG_0862
41_IMG_0854
42_IMG_2462
43_IMG_0857
44_IMG_2439
45_IMG_0901
46_IMG_2444
47_IMG_0895
48_IMG_0899
49_IMG_2433
50_IMG_2440
51_IMG_2417
52_IMG_0931
53_IMG_0932
54_IMG_0933
55_IMG_2410
56_IMG_2412
57_IMG_2413
58_IMG_2416
59_IMG_0937
60_IMG_0938
61_IMG_0940
62_IMG_0951
63_IMG_0942
64_IMG_0924
65_IMG_0917
66_IMG_2426
67_IMG_0922
68_IMG_2422
69_IMG_2430

69 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)