Up Glömda rum » Civilforsvar-Totalforsvar » LedningscentralCivilforsvaretMD Slideshow

Under ”kalla kriget” var alla kommuner i Sverige enligt lag skyldiga att upprätta en skyddad ledningscentral för Civilförsvaret. En majoritet av kommunerna följde lagen och byggde ledningscentraler skyddade av berg, eller i form av betongbunker med likvärdigt skydd.

Många av dessa anläggningar byggdes redan på 50-talet och vissa av dessa moderniserades sedan på 70-talet med ny konstruktion och fick då utökat skydd mot ABC-stridsmedel och i vissa fall även skydd mot Elektromagnetisk puls, EMP, som skadar elektronisk utrustning.

Anläggningen på dessa bilder finns i en mindre kommun. Anläggningen projekterades 1955 och var färdigställd 1958. Finns indikationer på att denna anläggning byggdes i ett redan befintligt bergrum vars tidigare användningsområde inte kunnat fastställas, men kan ha varit ett tidigare och enklare skyddat bergutrymme för Civilförsvaret.

Handlar om en mindre anläggning. Grundläggande skydd i form av berg och ingång via en stötvågstunnel och en skyddande betong/stål -dörr finns. Inkommande luft kan filtreras, men finns inga utrymmen för ABC-sanering, samt inget skydd mot EMP eller tryckvåg från en kärnexplosion.

Reservkraft finns i form av en Bolinders Diesel som under en begränsad tid skulle förse anläggningen med reservkraft till belysning och kommunikationsutrustning. Som sista reserv finns ett 24 volt batteridrivet system för nödbelysning.

I berget finns en (gissningsvis) cirka 200 Kvm stor byggnad, byggd med ”Betonghålsten” som är fukttätad med tjära. Förutom tekniska utrymmen för reservkraft, teknik för kommunikationsantenn och ventilation finns ett par toaletter, ett litet städutrymme, ett väldigt litet kök, sovutrymmen för tre personer, kommunikationscentral, samt en ordercentral. En snabb uppskattning är att runt 20 personer skulle kunna arbeta i anläggningen samtidigt.

Övrig teknisk utrustning, till exempel kommunikation i form av telefoner och sambandsutrustning, ser till stor del ut härröra från tiden sent 60-tal/tidigt 70-tal, med vissa inslag av nyare teknik, kanske 80-tal. Vissa tecken tyder på att anläggningen varit i bruk/vid övning, fram till mitten av 80-talet eller en bit in på 90-talet.

Officiellt så är anläggningen fortfarande den aktuella kommunens/civilförsvarets ledningscentral, men med tanke på att dieseltanken är tömd, mindre mögelangrepp, föråldrad teknik, så betvivlar jag att anläggningen kan användas som ledningscentral annat än efter flera månaders upprustningsarbeten, och kommunen planerar att snart flytta ledningsfunktionen till annan plats.


00_IMG_2097
01_IMG_2483
02_IMG_2481
03_IMG_2478
04_IMG_2402
05_IMG_2397
06_IMG_2399
07_IMG_2400
08_IMG_2401
09_IMG_2472
10_IMG_2460
11_IMG_2454
12_IMG_2458
13_IMG_2452
14_IMG_2463
15_IMG_2461
16_IMG_2406
17_IMG_2407
18_IMG_2405
19_IMG_2404
20_IMG_2408
21_IMG_2411
22_IMG_2412
23_IMG_2416
24_IMG_2418
25_IMG_2413
26_IMG_2415
27_IMG_2414
28_IMG_2419
29_IMG_2446
30_IMG_2429
31_IMG_2421
32_IMG_2422
33_IMG_2423
34_IMG_2424
35_IMG_2427
36_IMG_2430
37_IMG_2431
38_IMG_2450
39_IMG_2433
40_IMG_2432
41_IMG_2434
42_IMG_2435
43_IMG_2445
44_IMG_2447
45_IMG_2436
46_IMG_2437
47_IMG_2441
48_IMG_2444
49_IMG_2469
50_IMG_2474

51 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)