Up Glömda rum » Civilforsvar-Totalforsvar » VerkskyddLuftskyddSkyddsrum Slideshow

Det hade varit oroligt i Europa under hela 1930-talet, stöveltrampet från Tyskland hade under flera år ekat ända upp till Sverige, och efter 1-3 september 1939 stod Sverige inför ett fullbordat faktum, 2:a Världskriget hade brutit ut....

Sverige hade på den tiden en stor mängd tung industri, allt från gruvor, via glasbruk och verkstadsindustri, till olika former av stål/järnverk. Nu utbröt en febril verksamhet, vid ett eventuellt överfall från Tyskland gällde det att skydda och rädda det som rädda kundes, inte minst arbetarna vid alla dessa olika industrier.

Under andra världskriget och framåt så fanns det både Verkshemvärn och Industri/Företags –hemvärn, senare under samlingsnamnet Driftvärn. Deras uppgift var att försvara den lokala fabriken/verksamheten.

Vid sidan av Driftvärnet så fanns även Verkskyddet. Verkskyddet var en del av Civilförsvaret och uppgiften var att medverka vid skydd av anläggningen och personalen vid större industrier, bland annat att leda räddningsarbetet.

Utöver Verkskyddet så var Luftskyddet en viktig del. Luftskyddet byggde till stor del på optiska observationer (observera, notera, samla ihop, meddela) Uppgifterna samlades sedan in vid ett antal Luftskyddscentraler. Dessa uppgifter vidarebefodrades sedan skyndsamt till både militären (flygvapen/luftvärn) och till "Civilförsvaret", ofta i form av Verkskyddscentraler som kunde förbereda en fabriksanläggning inför ett eventuellt bombanfall, genom utrymning av personalen och planera för räddnings och släckningsarbeten.

Så... här står man 70 år senare nere i ett fuktigt bergrum under en mindre industristad någonstans i Sverige... Svårt att hitta konkreta fakta, men alla tecken tyder på att det är ett bergrum som är byggt under sent 1930-tal/tidigt 1940-tal. Precis som vid liknande anläggningar från samma tid så hade anläggningen flera olika funktioner.

Dels så var det ett skyddsrum för befolkning och arbetare i industrin i närheten, ett flertal nedgångar med breda trappor bekräftar denna teori. Dels så finns det så finns det utrymmen för både Luftskyddscentral och Verkskyddscentral. Det verkar även ha funnits någon form av reservkraft som nu är demonterad.

En intressant detalj är det (för den tiden) högteknologiska rapporthanteringssystemet mellan Rapportcentralen och Luftskydds/Verkskydds-central. Mellan de båda lokalerna fanns/finns ett korsvis lagt rörsystem. Genom att stoppa in ett pappersmeddelande i en "ihålig kula" och sedan släppa ned kulan i det i det övre inkastet i det ena rummet, så rullade kulan ner genom röret, och kom efter några sekunder fram i mottagarbasketkorgen nederst i nästa rum. Efter att ha analyserat rapportens innehåll, kunde sedan Luftskydds/Verkskydds-centralen returnera bollen med en order till Rapportcentralen för vidare behandling/utförande!

Man kan ju då fråga sig vad som hände med denna anläggning efter att 2:a Världskriget var över? Ja, det kan man ju fundera över. Ser inte ut som om man gjort några större uppdateringar, utan egentligen bara lämnat det hela som det var (Förutom att man demonterade reservkraften). En helt underbar rest från perioden runt 2:a världskriget, och en smula förbluffande att anläggningen och utrymmet ens finns kvar så här många år senare, men det bugar och tackar vi för!


04_IMG_5670
05_IMG_5010
06_IMG_5667
07_IMG_5008
08_IMG_5583
09_IMG_5585
10_IMG_5600
11_IMG_5605
12_IMG_5610
13_IMG_4942
14_IMG_4939
15_IMG_4941
16_IMG_4943
17_IMG_4940
18_IMG_5595
19_IMG_4947
20_IMG_5617
21_IMG_5614
22_IMG_5618
23_IMG_5620
24_IMG_5620b
25_IMG_4997
26_IMG_4971
27_IMG_4963
28_IMG_4964
29_IMG_4966
30_IMG_4968
31_IMG_4962
32_IMG_4959
33_IMG_4953
34_IMG_4958
35_IMG_4961
36_IMG_4996
37_IMG_4973
38_IMG_5627
39_IMG_5623
40_IMG_5624
41_IMG_4999
42_IMG_5646
43_IMG_4985
44_IMG_5634
45_IMG_4990
46_IMG_4995
47_IMG_4989
48_IMG_4988
49_IMG_5651
50_IMG_5650
51_IMG_5651b
52_IMG_5636
53_IMG_4984
54_IMG_5641
55_IMG_5652
56_IMG_5005
57_IMG_5654
58_IMG_5657
59_IMG_5658

56 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)