Up Glömda rum » Civilforsvar-Totalforsvar » VerkskyddscentralMedSkydssrum Slideshow

Ska vid tillfälla gräva ner mig ännu djupare i detta ämne, Civilförsvarets organisation under olika tidsperioder, men en kort sammanfattning kring Industriluftskyddet/Verkskyddet: Före och under den största delen, av andra världskriget, var det "Civila luftskyddet" uppdelat i det "Allmänna luftskyddet" och "Industriluftskyddet".

"Industriluftskyddet" blir från 1944 "Verkskydd"
Efter 1944 så blev "Industriluftskyddet" istället benämnt "Verkskydd". Verkskyddet var en del av Civilförsvaret, och uppgiften man hade var att leda och medverka i räddningsarbetet vid viktiga fabriker/verksamheter (I betydelse för totalförsvaret) "Verkskydd" finns i lagtexter även 1994, efter att Kalla Kriget var över.. men vad finns kvar av Verkskyddet i Sverige idag?

Tanken med Verkskydd
Verkskyddet skulle i händelse av skador genom fientligt anfall, hjälpa nödställda och skadade, samt begränsa skador inom fabriken/verksamheten. Verkskyddet fanns redan på plats och skulle därmed kunna leda övriga anställda i räddningsarbetet.

De som drev en fabrik/verksamhet som bedömdes viktig för totalförsvaret var skyldiga att:

a) Se till att det fanns planläggning för Verkskyddet.

b) Anskaffa, förvara och underhålla material, utrustning och andra förnödenheter, som behövdes för Verkskyddets verksamhet.

c) Att vid behov inrätta, utrusta och underhålla en ledningscentral för Verkskyddspersonalen.

"En ledningscentral för Verkskyddspersonalen" leder oss då till just denna anläggning.

Historik
Lätt gå vilse i historien, men i början av 1950-talet så byggdes ett helt nytt industriområde i utkanten av denna stora stad, och det aktuella företaget var det första i området. Företaget hade en verksamhet som var av stor vikt för totalförsvaret, man var därmed skyldiga inrätta skyddsrum och ha ett Verkskydd. Inledningsvis fanns skyddsrum, och antagligen någon sorts Verkskyddscentral, inrymt i industrilokalerna, man kan kanske gissa att det var i källarutrymmen.

Ganska så omgående kom man nog på att det skulle vara bättre med ett mer skyddat utrymme, man skulle då även kunna frigöra personalutrymmen. I slutet av 1952 skickade det aktuella företaget, till Byggnadsnämnden, in en ansökan om att få bygga ett skyddat bergrum. I ansökan anges att man redan i förväg fått ett positivt svar från experter hos Civilförsvarsstyrelsen och Byggnadsnämnden. Ansökan godkändes sommaren 1953.

Byggnation och konstruktion
Det tog sedan några år att spränga ut berget, inreda det, och installera teknisk utrustning. I lokalen finns det ett dokument från September 1957, där det troligen framgår att anläggningen bedömts som OK av Civilförsvarsnämden. Verkskyddscentralen var kombinerad med skyddsrum för 180 personer. En skyddsrumsdel i ett bergrum, uppdelad på två våningar, genom en stålkonstruktion, det har jag aldrig sett tidigare, intressant. De som skulle kunna nyttja skyddsrummet delade, med de som arbetade med Verkskyddet, på 10-11 torrdass.

Vad hände sedan?
Sedan kommer då frågan, vad hände sedan...? Jag har inte kunnat lista ut hur länge det aktuella företaget hade verksamhet på området, men utifrån utrustning i Verkskyddscentralen, som till exempel telefoner, har jag svårt tänka mig att man efter 1980 haft någon större tanke använda utrymmet/anläggningen, och om inte tidigare, efter Kalla Krigets slut 1990, och att hela industriområdet var halvtomt, så måste nog sagan för denna anläggning slutligen har varit över.

Verkar som om bergrummet till sist lämnats till sitt öde, det var under senare delen av 2000-talet vattenfyllt, men blev en bit in på 2010-talet tömt på vatten, och någon tog uppenbarligen i samband med det, med sig telefonerna... :-( När vi skriver 2013 så är det på god väg bli en ny verksamhet i delar av bergrummet, all lycka till den glada entreprenören/hyresgästen, och tack för möjligheten till ett besök!

Den första hälften av bilderna, innan ritningarna, är från 2007 eller 2008, bilderna efter ritningarna, från 2013.


001
002_IMG_7500
003_IMG_7402
004_IMG_7476
005_IMG_7472
006_IMG_7465
007_IMG_7492
08_IMG_7471
009_IMG_7418
010_IMG_7461
011_IMG_7424
012_IMG_7413
013_IMG_7410
014_IMG_7430
015_IMG_7463
016_IMG_7440
017_IMG_7452
018_IMG_7434
019_IMG_7441
020_IMG_7443
021_IMG_7443b
022_IMG_7457
023_IMG_7460
024_IMG_7421
026_Ritning01
027_Ritning02
028_Ritning03
029_Ritning04
030_IMG_4292
031_IMG_4288
032_IMG_4284
033_IMG_4189
034_IMG_4195
035_IMG_4198
036_IMG_4218
037_IMG_4197
038_IMG_4193
039_IMG_4270
040_IMG_4274
041_IMG_4215
042_IMG_4202
043_IMG_4209
044_IMG_4201
045_IMG_4220
046_IMG_4263
047_IMG_4255
048_IMG_4258
049_IMG_4260
050_IMG_4261
051_IMG_4226
052_IMG_4232
053_IMG_4234
054_IMG_4242

53 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)