Up Glömda rum » Militart » Ammunitions-On Slideshow

Redan i början av 1800-talet byggdes på den här lilla ön en anläggning för tillverkning av artilleriammunition. Det man gjorde var att hantera och dosera krut samt aptera detta till artillerigranater av olika kalibrer.

En ny modernare apteringsverkstad byggdes 1905, denna bestod av tio arbetskamrar med tjocka säkerhetsväggar emellan. Om en explosion skulle inträffa i ett rum skulle de intilliggande förbli oskadda.

Under andra världskriget var verksamheten som störst och ofantliga mängder hylsor tillverkades för att sedan laddas med krut på den lilla ön. Som mest arbetade ett 90-tal kvinnor och män i treskift på ön.

1949 skedde en sprängolycka i en av dessa arbetskamrar, vid tillverkning av spårljus, varvid två personer omkom. Först då blev allmänheten varse om den hemliga verksamheten på ön. Efter andra världskriget trappades verksamheten ned, för att slutligen helt upphöra 1986. 2011 hade försvarsmakten röjt bort all farlig ammunition.

Numera är hela ön ett byggnadsminne. Tack till de som gjorde mitt besök 2007 möjligt!


01_IMG_3496
02_IMG_3502
03_IMG_3507
04_IMG_3512
05_IMG_3510
06_IMG_3514
07_IMG_3523
08_IMG_3522
09_IMG_3515
10_IMG_3518
11_IMG_3520
12_IMG_3525
13_IMG_3526
14_IMG_3528
15_IMG_3530
16_IMG_3535
17_IMG_3534
18_IMG_3539
19_IMG_3542
20_IMG_3545
21_IMG_3546
22_IMG_3549
23_IMG_3551
24_IMG_3573
25_IMG_3566
26_IMG_3557
27_IMG_3576
28_IMG_3578
29_IMG_3580
30_IMG_3581
31_IMG_3582
32_IMG_3583
33_IMG_3584
34_IMG_3586
35_IMG_3590
36_IMG_3593
37_IMG_3595
38_IMG_3600
39_IMG_3598
40_IMG_3603
41_IMG_3604
42_IMG_3606
43_IMG_3607
44_IMG_3609
45_IMG_3610
46_IMG_3621
47_IMG_3639
48_IMG_3625
49_IMG_3636
50_IMG_3637
51_IMG_3627
52_IMG_3629

52 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)