Up Glömda rum » Militart » RRGC-Radargruppcentral Slideshow

RRGC
Radargruppcentraler, RRGC, var en rad militära anläggningar som ingick i det Svenska systemet för luftbevakning under 1960-talet och framåt, som en del av STRIL 60-systemet. Dessa RRGC´s var uppkopplade mot ett antal radarstationer i den luftförsvarssektor som aktuell RRGC svarade för. I RRGC filtrerades radarinformationen för att sedan skickas vidare till luftförsvarscentralen (LFC) som ansvarande för det övergripande läget och beslutade om insatser av eget jaktflyg. Den direkta stridsledningen utfördes av radarjaktledare i LFC och RRGC. Det fanns ett okänt antal (har ej kunnat hitta några exakta uppgifter) RRGC i Sverige.

Radargruppcentralerna fanns i två versioner: RRGC/T och RRGC/F, där T stod transportabel och F för fortifikatoriskt skyddade (Placerade i bergrum)

STRIL60
Inom STRIL60 skulle RRGC´s ursprungligen ansvara för luftbevakning och stridsledning inom tilldelat område upp till 4.000 meters höjd, endast med hjälp av låghöjdsradarstationer av typen PS-15. I och med att en förbättrad överföring av radarinformation blev möjlig inom STRIL under senare delen av 1970-talet, så utökades området för RRGC/F till att omfatta alla höjder inom ett geografiskt område. RRGC´s bemannades av personal ur Flygvapnet och var i drift dygnet runt. Ledningen av Sveriges incidentberedskap skedde också från dessa RRGC´s.

Avveckling
Avveckling av systemet skedde från mitten av 1990-talet och fram till år 2000, efter Kalla Krigets slut. Vissa/några/någon av de bergrum där radargruppcentralerna fanns, har efter den militära avvecklingen fått nytt användningsområden, till exempel som civila serverhallar. De flesta RRGC-anläggningarna har dock tömts och stängts för evigt, med enstaka undantag.

Konstruktion
Lite osäker på om det fanns någon "standardkonstruktion" av RRGC/F, men den skulle i så fall ha kunnat vara:

Bottenvåning: Ventilation/luftförsörjning och reservkraft för drift av anläggningen vid elavbrott. Utöver det fanns matsal med kök, liten verkstad och annat.

Mellanvåning: Här fanns anläggningar för kyla, konferensrum, omklädningsrum och toaletter.

Översta våningen: Bestod av två större utrymmen, telerummet (datorutrustning och övrig elektronik som krävde en ren och temperaturkontrollerad miljö) och operatörsrummet/ taktikrummet. (här visades informationen på olika former av monitatorer, status för egna förband, väder och annan vital kringinformation. Här inne satt även radarjaktledarna som kunde leda Svenska stridsflygplan rätt. Som synes på bilderna, så var just dessa lokaler, tyvärr, ganska så tomma numera :-(

Tack!
Stort tack till anläggningens ägare och andra som gjorde detta studiebesök möjligt!


01_IMG_7807
02_IMG_7809
03_IMG_7956
04_IMG_7810
05_IMG_7811
06_IMG_7814
07_IMG_7817
08_IMG_7833
09_IMG_7819
10_IMG_7823
11_IMG_7827
12_IMG_7829
13_IMG_7830
14_IMG_7835
15_IMG_7841
16_IMG_7849
17_IMG_7852
18_IMG_7855
19_IMG_7857
20_IMG_7863
21_IMG_7839
22_IMG_7840
23_IMG_7861
24_IMG_7868
25_IMG_7871
26_IMG_7872
27_IMG_7873
28_IMG_7875
29_IMG_7878
30_IMG_7879
31_IMG_7881
32_IMG_7877
33_IMG_7882
34_IMG_7887
35_IMG_7886
36_IMG_7911
37_IMG_7883
38_IMG_7889
39_IMG_7888
40_IMG_7890
41_IMG_7891
42_IMG_7892
43_IMG_7894
44_IMG_7905
45_IMG_7897
46_IMG_7899
47_IMG_7898
48_IMG_7902
49_IMG_7909
50_IMG_7906
51_IMG_7910
52_IMG_7900
53_IMG_7904
54_IMG_7913
55_IMG_7933
56_IMG_7916
57_IMG_7919
58_IMG_7918
59_IMG_7917
60_IMG_7922
61_IMG_7924
62_IMG_7929
63_IMG_7927
64_IMG_7931
65_IMG_7838
66_IMG_7813
67_IMG_7938
68_IMG_7941
69_IMG_7954
70_IMG_7944
71_IMG_7947
72_IMG_7951
73_IMG_7962

73 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)