Up Glömda rum » Utomlands » Polen » SovjetiskaArmenLedningsplats Slideshow

Rester av den här underjordiska ledningscentralen finns i västra delen av Polen, relativt nära gränsen till Tyskland. Har inte 100% koll på vad det varit, men uppgifter pekar på en ”hemlig ledningscentral för Sovjetiska armén i fält” och att det var en av dom tre största ledningscentralerna på ”Västfronten” i Polen under ”kalla kriget”.

Ovan jord finns det rester av närskydd, betongkonstruktioner för luftintag och avgasutblås, samt en rad betongbyggnader/kasuner som jag uppfattar som plats för vapen eller sprängmedel. I byggnaden under jord ser det ut finnas utrymmen för reservkraft, ledningsutrymmen och så vidare.

Ordet Kärnvapen nämns, men om det betyder att ledningscentralen var skyddad mot kärnvapen, eller att det var en plats/ledningscentral för avskjutning av markbaserade mindre kärnvapen, får jag inte riktigt grepp om, ännu…

Det finns i ledningscentralens närhet ett antal större betongbelagda uppställningsytor i samma stil som fanns för till exempel Luftvärnsroboten BloodHound som fanns i Sverige på 60-talet, vilket kan tyda på avskjutningsplats för robotar av något slag. (Blev inga bilder på dessa ytor då vi hamnade mitt i ett enormt regnväder som hindrade all form av fotografering… ) Får leta vidare på det stora Internet….


Traces of this underground command center is in the western part of Poland, relatively close to the border with Germany. Have not 100% aware of what it was, but data on the internet point to a "secret command center for the Soviet army in the field" and that it was one of the three largest command centers on the "Western Front" in Poland during the "Cold War".

Above ground, air intake and exhaust outlet, and a series of concrete buildings which I understand as a place for small weapons or explosives. The building under ground, it looks to be facilities for emergency power, management facilities and so on.

The word nuclear is mentioned when I search the Internet, but if it means that the command center was protected against nuclear weapons, or that it was a command center for the launching of land-based nuclear weapons, I do not really know, yet ...

Not far from the command center there is a number of large concrete covered parking space in the same style that was, for example the air missiles “Bloodhound” that existed in Sweden in the 60s, which may indicate a launch site for missiles of any kind. (Got no pictures of that, when we got in the middle of a huge rains that stopped all forms of photography ...) Have to research more at the large Internet ....


01_IMG_3143
02_100-0003_IMG
03_IMG_3149
04_IMG_3151
05_IMG_3152
06_IMG_3156
07_IMG_3158
08_IMG_3160
09_IMG_3150
10_IMG_3165
11_IMG_3172
12_IMG_3169
13_IMG_3174
14_IMG_3165b
15_IMG_3173
16_IMG_3179
17_IMG_3169b
18_IMG_3184
19_IMG_3186
20_IMG_3155

20 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)