Up Glömda rum » Militart » BatteriTorsberg Slideshow

Batteri Torsberg på Värmdö byggdes under mellankrigstiden.Det var det tyngsta batteriet i Vaxholms yttre befästningslinje. Det var bestyckat med fyra st 30,5 cm kusthaubits m/16.

Batteri Torsberg började byggas 1921 men var helt färdigt först 1932. Redan 1933 började man planera för att flytta försvaret längre ut i skärgården, till den så kallade havsbandslinjen. batteriet avvecklades 1939 och pjäserna flyttades till västra Blekinge.

Under kalla kriget fungerade bergrummet som stabsplats vid skärgårdsövningar. Förutom den kvarvarande öppna pjäsbrunnen, betonghjässor och ingången till bergrummet kunde man 2006-2007 fortfarande se en mängd närförsvarsvärn av betong runt batteriplatsen.

Batteriet placerades i närheten av Hemmesta på Värmdö. Eftersom fartygsleden till Stockholm går runt om Värmdölandet, kunde batteriet då beskjuta inträngande fartyg under hela passagen. Batteriet avsåg endast skjuta indirekt eld med hjälp av ett antal mätstationer utplacerade runt Värmdö. Det kunde därför inte bekämpas med direkt eld från sjön.

Haubitserna placerades i öppna pjäsbrunnar och kunde skjuta horisonten runt. De var därför sårbara för flyganfall. Till batteriet knöts två 7,5 cm luftvärnskanoner. Insprängda i berget mellan pjäsplatserna finns ett stort bergrum med lokaler för ammunition, kraftstation, telefonväxel, eldledning, förläggning med mera. Besättningsstyrkan uppges ha uppgått till närmare 300 personer.

Källa: Wikipedia

Bilderna är från ett besök 2006, samt från 2008 då Fortifikationsverket sålt marken och den nya ägaren påbörjat arbeten med att skapa en bergtäckt. I dag finns det ingenting kvar av batteri Torsberg.


00
01_IMG_0823
02_IMG_0827
03_IMG_0832
04_IMG_0834
05_IMG_0838
06_IMG_0982
07_IMG_0966
08_IMG_0975
09_IMG_0979
10_IMG_0847
11_IMG_0848
12_IMG_0946
13_IMG_0951
14_IMG_0888
15_IMG_5015
16_IMG_5018
17_IMG_5019
18_IMG_0849
19_IMG_0850
20_IMG_0852
21_IMG_0855
22_IMG_0859
23_IMG_0868
24_IMG_0869
25_IMG_0861
26_IMG_0953
27_IMG_0923
28_IMG_0867
29_IMG_0864
30_IMG_0871
31_IMG_0872
32_IMG_0870
33_IMG_0873
34_IMG_0875
35_IMG_0876
36_IMG_0877
37_IMG_0879
38_IMG_0906
39_IMG_0887
40_IMG_0896
41_IMG_0890
42_IMG_0894
43_IMG_0909
44_IMG_0910
45_IMG_5028
46_IMG_5025
47_IMG_1022
48_IMG_1001
49_IMG_1004
50_IMG_1007
51_IMG_1011
52_IMG_1012
53_IMG_1013
54_IMG_1015
55_IMG_1017
56_IMG_1018
57_IMG_1021
58_IMG_1023
59_IMG_1025
60_IMG_1026
61_IMG_1028
62_IMG_1029
63_IMG_1031
64_IMG_1037
65_IMG_1040
66_IMG_1043
67_IMG_1045
68_IMG_1051
69_IMG_1052
70_IMG_1053
71_IMG_1060
72_IMG_1435
73_IMG_1436
74_IMG_1450
75_IMG_1452
76_IMG_1441
77_IMG_1445
78_IMG_1449
79

80 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)