Up Glömda rum » Utomlands » Litauen » Kolchos-Kazitiskis Slideshow

Kolchos var en av organisationsformerna för jordbruksproduktionen i det forna Sovjetunionen och i flera östeuropeiska länder. Ordet är en sammandragning av коллекти́вное хозя́йство som betyder "kollektivhushåll", men översätts vanligtvis som "kollektivjordbruk".

De första kolchoserna organiserades på initiativ av Stalin i början av 1930-talet och 1936 var kollektiviseringen av lantbruket i huvudsak genomförd. Då arbetade 90 procent av Sovjetunionens bönder på 250 000 kolchoser. Formellt var kollektivbruket en frivillig sammanslutning av bönder i en by eller en grupp byar. Bönderna slog sig samman och brukade jorden gemensamt under en vald kommitté ledd av en vald förman. De enskilda familjerna behöll ett litet jordstycke runt huset och några få djur. I realiteten skedde kollektiviseringen ofta under tvång. Medlemmarna i en kolchos fick som lön en del av gårdens totala inkomst enligt antal dagar de arbetade. Varje kolchos var ålagd att leverera en bestämd mängd jordbruksvaror till staten för vidareförsäljning.

Kolchosen i det här galleriet ligger i Litauen som efter 2:a världskriget blev en del av Sovjetunionen och därmed blev en del av systemet med Kolchoser. Det var inte ovanligt att värnpliktiga placerade på de många Sovjetiska militärbaserna i Baltikum fick hjälpa till i jordbruket under skördetid.

1990/1991 blev Litauen en egen fri stat och vid vårt besök 2010 så var det uppenbart att systemet med Kolchoser är avvecklat i Litauen…


01_IMG_1306
02_IMG_1262
03_IMG_1263
04_IMG_1266
05_IMG_1264
06_IMG_1258
07_IMG_1268
08_IMG_1271
09_IMG_1278
10_IMG_1286
11_IMG_1276
12_IMG_1287
13_IMG_1288
14_IMG_1290
15_IMG_1291
16_IMG_1295
17_IMG_1297
18_IMG_1298
19_IMG_1301
20_IMG_1308
21_IMG_1311
22_IMG_1312
23_IMG_1333
24_IMG_1315
25_IMG_1317
26_IMG_1321
27_IMG_1352
28_IMG_1353
29_IMG_1354
30_IMG_1363
31_IMG_1365
32_IMG_1368
33_IMG_1369

33 Bilder | Startsidan för Glömda rum | Glömda Rum på Facebook | Skapad av JAlbum & Chameleon | Hjälp


© benkar.se Det är inte tillåtet att kopiera och fritt publicera bilder från detta galleri, varken i tryckt form eller på internet, men länka gärna till bildgallerier :-)